د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۱ وری ۱۴۰۲ کابل ۰۱:۱۹

د خپرونو جدول

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

رنگ‌های زنده‌گی (تکرار)

رنگ‌های زنده‌گی (تکرار)

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

ازادي او اورېدونکي (تکرار) - د ازادۍ مېلمه (تکرار)

ازادي او اورېدونکي (تکرار) - د ازادۍ مېلمه (تکرار)

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

آزادی و شنونده‌گان (تکرار) - مهمان آزادی (تکرار)

آزادی و شنونده‌گان (تکرار) - مهمان آزادی (تکرار)

۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰

سهارنۍ خبري مجله

سهارنۍ خبري مجله

۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰

مجله خبری صبح‌گاهی

مجله خبری صبح‌گاهی

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

لومړۍ یو ساعته خپرونه

لومړۍ یو ساعته خپرونه

۰۰:۲۹:۵۹ خبرونه او راپورونه
۰۰:۲۹:۵۹ لنډ خبرونه - اساسي او بشري حقونه (تکرار)
۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

برنامۀ یک ساعته نخست

برنامۀ یک ساعته نخست

۰۰:۲۹:۵۹ خبرها و گزارش‌ها
۰۰:۲۹:۵۹ خبرهای کوتاه - حقوق اساسی و بشری (تکرار)
۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

دوهمه یو ساعته خپرونه

دوهمه یو ساعته خپرونه

۰۰:۱۴:۵۹ خبرونه او راپورونه
۰۰:۴۴:۵۹ ورک شوي عزیزان - د ازادۍ مېلمه
۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

برنامۀ یک ساعته دوم

برنامۀ یک ساعته دوم

۰۰:۱۴:۵۹ خبرها و گزارش‌ها
۰۰:۴۴:۵۹ در جست‌وجوی گمشده‌گان - مهمان آزادی
۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

درېیمه یو ساعته خپرونه

درېیمه یو ساعته خپرونه

۰۰:۵۹:۵۹ لنډ خبرونه - نور بس دی! (تکرار)
۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

برنامۀ یک ساعته سوم

برنامۀ یک ساعته سوم

۰۰:۵۹:۵۹ خبرهای کوتاه - شکست سکوت! (تکرار)
۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

د سندرو مېلمانه

د سندرو مېلمانه

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

سرود و سخن

سرود و سخن

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

د ازادۍ په څپو کې (تکرار)

د ازادۍ په څپو کې (تکرار)

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

در امواج آزادی (تکرار)

در امواج آزادی (تکرار)

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

مازیګرنی خبري ساعت - P1 سټوډیو

مازیګرنی خبري ساعت - P1 سټوډیو

۰۰:۲۹:۵۹ خبرونه او راپورونه
۰۰:۲۹:۵۹ لنډ خبرونه - د ازادۍ مېلمه
۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

ساعت خبری عصر - ستودیوی P1

ساعت خبری عصر - ستودیوی P1

۰۰:۲۹:۵۹ خبرها و گزارش‌ها
۰۰:۲۹:۵۹ خبرهای کوتاه - مهمان آزادی
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰

ماښامنۍ خبري مجله

۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰

مجله خبری شامگاهی

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

د ژوند رنګونه

د ژوند رنګونه

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

رنگ‌های زنده‌گی

رنگ‌های زنده‌گی

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

ماخوستنی خبري ساعت

ماخوستنی خبري ساعت

۰۰:۱۴:۵۹ خبرونه او راپورونه
۰۰:۴۴:۵۹ ازادي راډیويي مجله (تکرار)
۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

ساعت خبری شبانه

ساعت خبری شبانه

۰۰:۱۴:۵۹ خبرها و گزارش‌ها
۰۰:۴۴:۵۹ مجلۀ آزادی (آزادی)
۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

د سندرو مېلمانه

د سندرو مېلمانه

XS
SM
MD
LG