د لاسرسي لېنکونه

د خپرونو جدول

 • ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

  لومړۍ یو ساعته خپرونه

  • ۰۰:۱۴:۵۹

   ازادي او اورېدونکي

 • ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

  دویمه یو ساعته خپرونه

  • ۰۰:۱۳:۰۰

   کورکلی

  • ۰۰:۱۳:۵۹

   د کوړې اچار

 • ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

  څلورمه یوساعته پښتو خپرونه

  • ۰۰:۲۷:۵۹

   د اوونۍ بحث

 • ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

  پنځمه یو ساعته پښتو خپرونه

  • ۰۰:۰۸:۰۰

   بیا رغونه

  • ۰۰:۱۸:۵۹

   ورک عزیزان

XS
SM
MD
LG