د نن ورځې بیه
۶۸.۰۰ افغانۍ ۱ ډالر
۷۱.۷۰ افغانۍ ۱ یورو
۸۲.۸۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۲۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۶۳۲ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۱۷.۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۰۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۸.۴۵ افغانۍ ۱ درهم