د نن ورځې بیه
۷۱.۵۵ افغانۍ ۱ ډالر
۸۳.۸۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۴.۳۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۴۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۸۶ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۱۰.۵۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۸۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۹.۳۵ افغانۍ ۱ درهم