د نن ورځې بیه
۷۱.۶۵ افغانۍ ۱ ډالر
۸۲.۶۵ افغانۍ ۱ یورو
۹۳.۶۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۴۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۸۰ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۱۰.۰۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۹۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۹.۴۰ افغانۍ ۱ درهم