د نن ورځې بیه
۶۹.۴۰ افغانۍ ۱ ډالر
۸2.۰۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۲.۴۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۰۶۵ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۶۳۲ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۱۶.۶۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۱۸.۸۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۱۸.۹۰ افغانۍ ۱ درهم