د اسعارو بیه
۸۶.۲۳ افغانۍ ۱ ډالر
۹۳.۸۷ افغانۍ ۱ یورو
۱۰۵.۶۳ افغانۍ ۱ پونډ
۲۲.۸۴ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۳.۴۷ افغانۍ ۱ درهم
۱۰۲۴ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي روپۍ
۲۹۴ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني روپۍ
۰۱.۵۰ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان