د نن ورځې بیه
۷۸.۲۵ افغانۍ ۱ ډالر
۸۶.۱۰ افغانۍ ۱ یورو
۹۴.۵۰ افغانۍ ۱ پونډ
۱۱۰۰ افغانۍ ۱۰۰۰ هندي کلدارې
۵۰۰ افغانۍ ۱۰۰۰ پاکستاني کلدارې
۰۶.۹۵ افغانۍ ۱۰۰۰ تومان
۲۰.۷۵ افغانۍ ۱ سعودي ریال
۲۱.۲۵ افغانۍ ۱ درهم